Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A szociális munka 4. rész

2017.05.07

Szociális munka definíciója: A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi fejlődést, a kapcsolati - társas mezőben kialakuló problémák megoldását, a hatalomtól megfosztottak hatalomban való részesedését a nagyobb társadalmi jólét és jól-lét elérése érdekében. Az emberi jogok és a szociális igazságosság, esélyegyenlőség elvei alapvetők a szociális munkában. A szociális munka az egyén és a környezete közötti sokrétű, összetett kölcsönhatással foglalkozik. Küldetése, hogy képessé tegye az embereket lehetőségeik minél teljesebb kiaknázására, így gazdagítsa életüket és megelőzze a diszfunkciókat. A professzionális munka a problémamegoldásra és a változásra összpontosít. A szociális munkások a változás előmozdítói a társadalom és az egyén, a család és a szűkebb közösség életében. A szociális munka pontos definiálása éppen ezért igen nehéz, mert a szakma, kialakulásának történetét tekintve munkaformákat produkált számunkra, amelyből következik, hogy más és más meghatározások születtek. A szociális esetkezelés közel ötven éves munkaformája alatt is más és más tartalmat adott a szociális munka meghatározásának, majd tovább bővül ez a tartalom abban az időszakban, amikor a munkaforma körében megjelent a közösségi szociális munka. Eközben a szociális munka ismeretanyagát különböző elméletekből merítették a szakemberek.

A szociális munka céljának meghatározása fontos, mert irányt mutat a szociális munkásnak, hogy hol kezdje munkáját és merre haladjon. A szociális munka céljának meghatározásában történetileg három típust különböztetünk meg:

  • Azok a célmeg6ározások, amelyek a szociális munkás segítő tevékenységeinek célját a kliensek (problémák hordozói) valamilyen szintű fejlesztésében definiálták.
  • Azok a meg6ározások, amelyek a szociális munkás segítő tevékenységeinek célját a kliensek társas környezetének megjavításában definiálták.
  • Azok a meg6ározások, amelyek a két fenti célmeg6ározást megtartva kiegészítették egy harmadikkal - a kliensek és a társas környezetük kapcsolatának megjavításában definiálták.

Hogy mely időszakban, mely célmeghatározás született, azt több tényező befolyásolta:

  1. Miben látták a szociális munkások a szociális problémák okait. (ha pl. a kliensek képeségeinek hiányában, akkor az első célmeghatározást alkalmazták)
  2. Mely pszichológiai vagy társadalomelméleti irányzathoz fordultak segítségért a problémák megértéséhez és a segítségmódjának megválasztásához. (ha a pszichoanalízis volt divatban, akkor a kliens tudattalanjában látták a problémák magyarázatát és a tudatosítás volt a cél, a szociál-darwinizmus volt divatban, akkor minimális segítséget adtak a kliensnek abból a célból, hogy önereje fejlődjön, ha a marxizmus volt előtérben, akkor a cél a társadalom viszonyainak gyökeres alakítása volt - mindez a második célmeghatározást jelenti)
  3. A tudományok fejlődése, ezen belül a rendszerszemlélet megjelenése. A tudományok fejlődése elérte minden területen határait és rájött, hogy a jelenségek az egyes területen nem önmagukban léteznek, hanem más területekkel kölcsönhatásban állnak. A kölcsönhatások természetére vonatkozó elméletet alkotott Bertalanffy László. Ezt az elméletet a szociális munka is felhasználta ismeretei és tapasztalatai integrálásához. (ez a harmadik cél meghatározás lényege)

Az első típusú célmeghatározás pl. Austin, Gordon (1949, 1950) korai célmeghatározása. Szerintük a szociális munka célja a problémával küzdő kliensek hibás belső működésének korrekciója, személyiségükön belüli változás elérése. legfontosabb tevékenység a terápia volt.

A második típusú célmeghatározás Person - Cohen (1973-1975) meghatározása, mely igen radikálisnak mondható. Cél: változásokat érjen el, vagy provokáljon ki a társadalom működésében az egyes emberek jólétéhez szükséges feltételek megteremtéséhez.

A harmadik típusú célmeghatározás "Pincus-Minahan (1973) szerint a szociális munkásnak négy alapvető célja van:

- az egyén problémamegoldó és problémakezelő képességeinek erősítése.

. az egyén és az őt forrásokkal, szolgáltatásokkal és lehetőségekkel ellátó rendszerek közötti összeköttetés erősítése és biztosítása.

- az egyént forrásokkal, szolgáltatásokkal és lehetőségekkel ellátó rendszerek hatékony és emberközpontú működésének biztosítása.

- pozitív hozzájárulás a szociálpolitikához.

A problémahelyzet dönti el, hogy melyikre koncentrál.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.